Espacenet - nyheder

På grund af en fejl i Espacenet, er fanen "INPADOC status" i øjeblikket ikke aktiv for danske patenter og brugsmodeller. Der fås fejlagtigt meddelelsen "INPADOC status for DKYYYNNNNN (A1) 201X-11-06; DKNNNNNN (B1) 201X-11-13 er ikke tilgængelig i Espacenet databasen". Linket til det danske register DK register, virker heller ikke. For manuel at søge i det danske register PVS online, klik her

Nyt nummerformat for danske ansøgnings- og prioritetsnumre gældende for perioden 1998 og frem. Nummeret er tilføjet et præfix, hhv. PA for patent og BA for brugsmodel. Samtidig er foranstillede nuller fjernet. Brug disse nummerformater ved opslag og søgning efter specifikke referencer.

Nummerformatet for danske ansøgningsnumre fra 1998 og frem er: For patentansøgning [DKPAYYYYNNNNN] fx DKPA201670078 For brugsmodelansøgning [DKBAYYYYNNNNNK] fx DKBA201600034U

Nummerformatet for danske prioritetsnumre fra 1998 og frem er: For patent DKPAYYYYNNNNN fx DKPA201670078 For brugsmodel DKBAYYYYNNNNNK fx DKBA201200182U

SmartSøgning

 Siemens EP 2007 Tooltip
Ryd

Velkommen til dansk Espacenet.

Via Espacenet har man adgang til over 100 millioner referencer fra hele verden. For fleste referencer fra 1960 og frem efter er både de bibliografiske oplysninger (publiceringsnummer, ansøger, opfinder) og sammendrag, samt titel søgbare. For de ældere referencer før 1960 er det ofte kun publiceringsnummeret og ansøger/opfinder der er søgbart.

I Espacenet kan man søge i disse 5 forkellige databaser

Databasen Worldwide indeholder patent og brugsmodelreferencer fra hele verden. Man kan søge med engelske søgetermer i titel og sammendrag. Danske patentreferencer med engelsk titel og/eller sammendrag er også søgbare her.

Databasen Worldwide EN, Worldwide FR og Worldwide DE indeholder kun patentreferencer publiceret på engelsk, fransk og tysk. Man kan kun søge med søgetermer på det respektive sprog. Du kan søge i den komplette tekst dvs. i titel, sammendrag, hele beskrivlsen og kravene når der er et sådant indhold.

Databasen DK-Espacenet indeholder de danske patent og brugsmodel referencer. Man kan søge med danske og engelsek søgetermer i titel og sammendraget, da teksten enten er på dansk eller engelsk. Vær opmærksom på, at når der søges med danske søgetermer er de danske bogstaver æ,ø og å, ikke understøttet men fortolkes og søges som a eller o. Ligeledes blev æ, ø og å tidligere transskriberet i databasen således (æ til ae eller e, ø til oe, å til aa), men Espacenet kan ikke håndterer automatisk transskribering af søgeudtryk. Den detaljerede dækning for DK-Espacenet ses nedenfor.

I Espacenet søges der i teknik, mens hvis man vil se om et patent er i kraft fx i Danmark skal der søges i registerne. Det danske register PVSonline giver adgang til søgning i Patent og Varemærkestyrelsens registre med sagsoplysninger og dokumenter fra danske rettighedssager indenfor områderne patent, brugsmodel, varemærke og design dvs. sager der er eller har været gældende i Danmark. For at søge direkte i det danske register klik her

I Espacenet er der direkte link til EPO' register, ligesom der linkes via "Globalt register" direkte til IP5 myndighedrene (EPO, Japan, Kina, Korea, USA) nationale register.

Hvert år den 1. januar udkommer der en ny version af IPC-klassifikation. Derimod kommer der normalt én ny version af CPC-klassifikationen hvert kvartal. Versionnummeret angives i () fx (2016.01). Se de seneste IPC ændringer og de seneste CPC ændringer

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til Espacenet, er du velkommen til at kontakte Patent og Varemærkestyrelsens kundecenter enten telefonisk på 4350 8301 (09:00-16:00) eller via e-mail på adressen pvs@dkpto.dk

Detaljeret dækning for databasen DK-Espacenet:

Offentliggjorte patent- og brugsmodelreferencer fra 1998 og til i dag har både de bibliografiske oplysninger (publiceringsnummer, ansøger, opfinder), titel og sammendrag søgbar

Meddelte patenter fra perioden 1898-1998 er indtil videre kun søgbare på publiceringsnummer.

Acrobat Reader er nødvendig for at åbne PDF-dokumenterne.