Hurtig hjælp

Hurtig hjælp spørgsmål

Hurtig hjælp svar


Hvor mange søgetermer kan jeg indtaste i hvert felt?

Det maksimale antal søgetermer i et felt er 10. Indtast søgetermer adskilt af et mellemrum eller relevant operator.


Kan søger jeg i titel eller sammendrag?

Indtast søgetermer på engelsk adskilt af et mellemrum eller en operator. Som udgangspunkt er operatoren mellem de enkelte søgetermer AND (og). I DK databasen kan søgetermer være på engelsk eller på dansk med dansk tegnsæt (æ,ø,å). I Worldwide databasen ses der bort fra specialtegn som omlyd, accenter m.m.


Hvordan søger jeg i beskrivelsen eller kravene?

I EP og WO databaserne kan du indtaste dine søgetermer på engelsk, fransk eller tysk og i fuldtekst i beskrivelse og krav. Begge databaser acceptere specialtegn som omlaut, accenter m.m.


Kan jeg bruge trunkeringer?

Ja, der kan bruges trunkering til at udvide søgningen til forskellige former af et ord fx flertalsformen. Der er tre trunkeringsmuligheder: * (uendelig trunkering), ? (0 eller 1 tegn), # (kun 1 tegn).


Hvordan indtastes publiceringsnumre, ansøgningsnumre, prioritetsnumre eller NPL referencenumre?

Publiceringsnumre består af landekode (2 bogstaver), et serienummer (variabelt, 1-12 cifre). Ansøgningsnumre og prioritetsnumre består af landekode (2 bogstaver), indleveringsår (4 cifre) og et serienummer (variabelt, op til 7 cifre). NPL (Ikke-patent litteratur) referencenummer består af XP koden og et serienummer (variabelt, op til 9 cifre) og skal indtastes i publiceringsnummer feltet. Der kan indtastes op til 10 numre i eet felt. Landekode kan undlades.


Hvordan søger jeg på et personnavn, et firma eller en organisation?

Du kan indtaste firma- eller organisationsnavnet som fritekstsøgning. Det anbefales dog ikke at bruge forkortelser som f.eks. INC. eller CORP., men der kan bruges både forkortelser som fx 3M og det fulde navn på et firma, og derved finde de ønskede resultater. Når denne fremgangsmåde bruges bør de enkelte kriterier kombineres med or. Der kan indtastes NEC Micon både med og uden anførselstegn. Søgninger efter organisationers navne svarer til søgninger efter ansøgernavne.


Hvad er forskellen på IPC og CPC?

Det internationale patent klassifikationssystem (IPC) er et hierakisk klassifikationssystem, som tildeles offentligjorte patent dokumenter. Det europæiske patent klassifikationssystem (CPC) er baseret på IPC, men er mere detaljeret og findes kun elektronisk i databaserne. CPC er et søgeredskab der løbende revideres og som benyttes bl.a. af sagsbehandlere hos de forskellige myndigheder.


Hvordan indtastes en dato korrekt?

Publiceringsdato kan indtastes på følgende måder: ååååmmdd, dd/mm/åååå, dd.mm.åååå eller åååå-mm-dd


Hvordan indtaster jeg et datointerval i en søgning?

Du kan bruge et af følgende formater i feltet Publiceringsdato: 2000:2002 eller "2000 2002".


Kan jeg gemme min søgning?

Ja, du kan aktivere eller deaktivere søgehistorikken ved at vælge eller fravælge den relevante boks under fanen Indstillinger.